bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu na remonty cząstkowe
dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w
granicach administracyjnych miasta Kalety w 2016
roku

Zbiorcze zestawienie ofert [remonty czastkowe drog 2016 ].pdf

Ogłoszenie UZP 28950_2016r.pdf

SIWZ Cz. 2016r.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ..pdf

Załącznik nr 2 Form. ofert.pdf

Załącznik nr 3 ośw. art. 22..pdf

Załącznik nr 4 ośw. art. 24..pdf

Załącznik nr 5 wykaz robót..pdf

Załącznik nr 6 projekt umowy..pdf

Załącznik Nr 7 inform. że wykonawca należy do grupy kapitałowej.pdf

Załącznik Nr 8 zest. udz. robót 2016 r.pdf

Załącznik nr 9 ośw. o podw.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-02-10 09:11:08 | Data modyfikacji: 2016-02-10 09:26:23.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Zapytania ofertowe .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2016-02-10 09:11:08
Data modyfikacji: 2016-02-10 09:26:23
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl