bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę części
drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach wraz z
przebudową kanalizacji deszczowej.

Informacja z otwarcia ofert [ul. Gawlika].pdf

Ogłoszenie UZP 558806-N-2017.pdf

SIWZ Gawlika 27.07.2017.pdf

Załącznik Nr 7 Wzór umowy.pdf

Załacznik Nr 8 Dokumentacja techniczna.rar

Przedmiary robót ul. Gawlika.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2017-07-27 09:58:30 | Data modyfikacji: 2017-08-11 12:29:01.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Zapytania ofertowe .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2017-07-27 09:58:30
Data modyfikacji: 2017-08-11 12:29:01
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl