bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę oświetlenia
ulicznego – ulica Miodowa i Wąska w Kaletach

Informacja z otwarcia ofert [oświetlenie ul. Miodowa i Wąska].pdf

Ogłoszenie nr 513330-N-2018 [oświetlenie ul. Miodowa i Wąska].pdf

SIWZ [oświetlenie ul. Miodowa i Wąska].pdf

Załacznik Nr 7 proj U [oświetlenie ul. Miodowej i Wąskiej].pdf

Dokumentacja [oświetlenie ul. Miodowa i Wąska].zip

Przedmiar robót Miodowa [oświetlenie ul. Miodowa i Wąska].pdf

Przedmiar robót Wąska [oświetlenie ul. Miodowa i Wąska].pdf

Pozwolenie na budowę [oświetlenie ul. Miodowa i Wąska].pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-02-02 12:55:56.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Zapytania ofertowe .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2018-02-02 12:55:56
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl