bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o zamówieniu na "Wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla
przebudowy ulic: Jaworowej i Witosa w Kaletach"

Ogłoszenie o wyborze [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.03.2019 r. [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Pytania i odpowiedzi 1 [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Ogłoszenie Nr 520206-N-2019 [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

SIWZ [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Załącznik nr 1 - Oferta przetargowa [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Załącznik nr 5 - Wykaz zrealizowanych proj. [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Załącznik nr 6 - Wykaz osób [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Załącznik nr 7 - Projekt umowy [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Załącznik nr 8 - Zakres rzeczowy [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

Załącznik nr 9 - Orientacja dróg [dokumentacja ul. Jaworowa i Witosa].pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:58:02.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Zapytania ofertowe .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:58:02
Opublikowane przez: Tomasz Galios
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl