bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy strona główna 
Ogłoszenie o konsultacjach posłecznych Lokalnego
Programu Rewitlizacji


Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023.


Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od 10 stycznia do 16 stycznia 2018 r.


Uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety można składać w nieprzekraczalnym terminie do
16 stycznia 2018 roku w postaci:


- papierowej przesłanej na adres: Urząd Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety lub osobiście w Urzędzie Miasta w Kaletach – Biuro Podawcze,


- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: marek_parys@kalety.pl lub za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej przy projekcie programu, link do formularza: zobacz więcej


- ustnej w Urzędzie Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety - w godzinach pracy Urzędu,

Raport z konsultacji spolecznych _ LPR Miasta Kalety do roku 2023.pdf

LPR_Miasta_Kalety_do_roku_2023_projekt.pdf

Projekty_rewitalizacyjne_do_LPR_Kalety [Stowarzyszenie Nasze Kalety].pdf

formularz-konsultacji_LPR_Kalety.docx

Zarzadzenie 0050 06 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:37:36 | Data modyfikacji: 2018-01-10 12:41:25.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2018-01-10 12:37:36
Data modyfikacji: 2018-01-10 12:41:25
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl