„Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety” – Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach
2021-10-13 16:50:41
"Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa IV. "Efektywność ene  ...więcej

ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DOMKÓW LETNISKOWYCH, POWSTAŁYCH NA TERENIE 4 (CZTERECH) GMIN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
2021-09-20 09:35:46
W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej.   Postępowanie dostępne jest pod ardesem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/510030  ...więcej

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW GMIN SKUPIONYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ KALETY
2021-09-17 12:33:15
W niniejszym postepowaniu kumunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej. Postępowanie dostępne jest pod ardesem: https://platformazakupowa.pl./transakcja/509486    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice: Ustronna I etap, Kościuszki, Rymera-Lema w Kaletach)”
2021-06-29 08:44:15
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f43af533-dbc8-4337-bfcf-5cf929b6c5d3    ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gminnej o nr ewid. 310/146 położonej przy ul. Zagłoby w Kaletach.
2021-06-28 11:04:34
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej, ul. Anioła w Kaletach
2021-06-11 09:38:55
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0d850a22-0d82-45cc-97ac-55830c2954b2  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowej Remizy OSP Kalety”
2021-06-10 11:16:21
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70866277-5108-40a9-88e3-fcc71c0dc0a4    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej, ul. Brzozowa w Kaletach
2021-05-17 08:32:44
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/db42f803-3cc3-424c-bc70-e194f7efa47a    ...więcej

PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI OPEL VIVARO
2021-05-13 15:14:39
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę drogi gminnej nr 346 403 S, ul. Jana w Kaletach
2021-05-13 13:43:04
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/80151c8b-6a16-4f99-93e4-927142552301    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach-Truszczycy
2021-03-31 11:34:29
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b69c62fb-24bb-4d2b-aeb1-fcb394bee679  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,2 MW na potrzeby własne Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – Budowa stacji transformatorowej"
2021-03-09 12:01:54
Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1d79a69f-48fb-4c6b-a843-f67137eaf338  ...więcej

Ogłoszenie o VII przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2021-02-19 12:02:37
  ...więcej

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gminnej o nr ewid. 2213/44 położonej przy ul. Brzozowej w Kaletach.
2021-02-02 07:55:40
  ...więcej

Ogłoszenie o IV pisemnym nieograniczonym przetargu na najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja 19 w Kaletach.
2021-01-26 15:20:33
  ...więcej

Ogłoszenie o VI przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2021-01-13 15:12:13
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na Przebudowę sieci wodociągowej – ul. Jana w Kaletach Miotku
2020-12-28 13:04:55
Otwarcie ofert będzie transmitowane online ze względu na trwającą epidemię.Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 5 min przed terminem otwarcia): https://youtu.be/QTCgvvJb7pQ    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Reja w Kaletach”
2020-12-25 11:20:19
Otwarcie ofert będzie transmitowane online ze względu na trwającą epidemię.Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 5 min przed terminem otwarcia): https://youtu.be/b8ATUtNsIsU    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przebudowę drogi gminnej ul. Kilińskiego w Kaletach”
2020-12-25 11:17:30
Otwarcie ofert będzie transmitowane online ze względu na trwającą epidemię.Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 5 min przed terminem otwarcia):  https://youtu.be/WIv8jJMEm2A    ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Przebudowę drogi gminnej, ul. Jaworowa w Kaletach – etap I”
2020-12-25 11:13:26
Otwarcie ofert będzie transmitowane online ze względu na trwającą epidemię.Link do transmisji z otwarcia ofert (zostanie wygenerowany na 5 min przed terminem otwarcia): https://youtu.be/yqvAIGu5AHQ        ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 338
następne