Ogłoszenie o zamówieniu na: „Budowę
oświetlenia ulicznego w Kaletach przy ulicy
Szkolnej”

Informacja z otwarcia ofert [oswietlenie Szkolna 2019].pdf

Pytania i odpowiedzi 12.09.2019 r. [ul. Szkolna].pdf

Ogłoszenie nr 592688-N-2019 z dn. 03.09.2019 r..pdf

SIWZ z załącznikami [ul. Szkolna].pdf

Dokumentacje techniczne [ul. Szkolna].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:07:28.
Data wprowadzenia: 2019-09-03 14:07:28
Opublikowane przez: Tomasz Galios
« powrót