Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym
na zbycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości niezabudowanych.

Burmistrz Miasta Kalety
ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych.

 

Działka nr 130/22 o powierzchni 0.1410 ha,

- położenie- Kalety, ul. Powstańców Śląskich, karta mapy 4 Kalety,

- własność Skarb Państwa, wieczysty użytkownik - Gmina Kalety, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL 1 T/00090631/8,

- przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z treścią planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW_6, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

nieuciążliwych,

- działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, teren działki płaski, nieogrodzony, nieutwardzony,

- działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Powstańców Śląskich i ul. M. Konopnickiej,

- uzbrojenie: działka w zasięgu instalacji elektrycznej,

- cena wywoławcza - 54 900 zł,

- wadium - 5.500 zł.

 

Działka nr 131/22 o powierzchni 0.1291 ha,

- położenie- Kalety, ul. Powstańców Śląskich, karta mapy 4 Kalety,

- własność Skarb Państwa, wieczysty użytkownik - Gmina Kalety, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1 T/00090631/8,

- przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z treścią planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MW_6, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług

nieuciążliwych,

- działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu, teren działki płaski, nieogrodzony, nieutwardzony,

- działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Powstańców Śląskich, ul. M. Konopnickiej i ul. J. Brzechwy,

- uzbrojenie: działka w zasięgu instalacji elektrycznej,

- cena wywoławcza - 49.900 zł,

wadium - 5.000 zł.

Ogloszenie III przetarg powstancow.pdf

 Zarzadzenie Nr 0050.157.2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-05 11:54:40.
Data wprowadzenia: 2012-10-05 11:54:40
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót