Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OBSZARZE AGLOMERACJI WYZNACZONEJ NA TERENIE MIASTA KALETY”
2019-08-20 09:15:49
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej ul. Lubszeckiej w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej"
2019-07-30 11:02:45
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w Kaletach – I etap"
2019-07-26 08:46:25
  ...więcej

Informacja o wyniku pisemnego nieograniczonego przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach.
2019-07-05 13:38:25
  ...więcej

Informacja o wyniku trzeciego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FORD FABY TRANSIT 350M
2019-05-31 13:14:40
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Ubezpieczenie interesów majątkowych Miasta Kalety"
2019-05-21 13:54:43
  ...więcej

Informacja o wyniku piątego pisemnego nieograniczonego przetargu na wynajem lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. 1 Maja nr 19 w Kaletach.
2019-05-20 16:28:29
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę parkingu w Kaletach Miotku wraz infrastrukturą – I etap
2019-05-08 11:03:52
  ...więcej

Informacja o wyniku drugiego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FORD FABY TRANSIT 350M
2019-04-30 12:30:37
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie piłkochwytów - ogrodzenia - na boisku przy ulicy Paderewskiego nr 93"
2019-04-26 13:12:14
  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FORD FABY TRANSIT 350M
2019-04-05 11:55:58
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla przebudowy ulic: Jaworowej i Witosa w Kaletach"
2019-03-21 14:07:06
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę odcinka drogi gminnej, ul. Rzecznej w Kaletach - II etap
2019-03-11 15:38:17
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2019 roku
2019-02-20 15:09:36
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowych dla przebudowy ulic Kilińskiego, Zagłoby, Twardowskiego, Czarneckiego, Ofiar Katynia i ul. Jana w Kaletach
2019-01-30 14:00:32
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ OBSZARU GMINY PRZY UL. FABRYCZNEJ – BUDOWA TORU ROLKOWEGO W MIEŚCIE KALETY"
2019-01-22 13:39:39
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety”
2019-01-15 14:56:30
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety”
2019-01-02 12:19:31
  ...więcej

Ogłoszenie o unieważniueniu postepowania na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „e-Kalety” Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
2018-11-26 12:32:06
  ...więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Utworzenie Kaletańskiej Pasieki Edukacyjnej"
2018-11-16 13:54:28
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 178
następne