OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA
„TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W MIEŚCIE KALETY, MIEJSKIE PRZEDSZKOLE
NR 1 W KALETACH, ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W
KALETACH MIOTKU, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W KALETACH”


Znak sprawy: WSiRG.701.001.2012.J.P.


 


 


 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETRGOWEGO NA:


 


„TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ


W MIEŚCIE KALETY, MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W KALETACH, ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KALETACH MIOTKU, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KALETACH”


 


Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na:


„Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety, Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach”


 


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na portalu Urzędu Zamówień Publicznych


Nr ogłoszenia: 418720 - 2012, data zamieszczenia 26.10.2012 r.


 


została wybrana oferta złożona przez Firmę:


Lider konsorcjum


Firma Usługowo-Handlowa


Tomasz Rapcinski


ul. Rymera 21


 


Uzasadnienie:


Oferta zawierająca najkorzystniejszą cenę, spełniająca wymogi określone


w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 


 


 


 


 


Kalety, dnia 27 grudnia 2012 roku


 

ZP-21_streszczenie i porównanie_ofert_TERMO 21.12.2012.doc

 wykaz wykonawców wykluczonych z postępowania.doc

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-27 09:54:42 | Data modyfikacji: 2012-12-27 09:59:27.
Data wprowadzenia: 2012-12-27 09:54:42
Data modyfikacji: 2012-12-27 09:59:27
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót