Informacja o wydaniu decyzji SKO/OŚ/428/373/2018/11174/KK z dnia 24 czerwca 2019 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w sprawie planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu (…)”
2019-07-23 12:49:37
  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego ul. Krótka
2019-06-17 15:18:53
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. ks. Drozdka
2019-06-04 10:55:38
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. ks. Drozd  ...więcej

Wybory Ławników kadencja 2020 - 2023
2019-05-30 13:20:31
  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Fabrycznej
2019-05-30 13:13:20
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Fabryczne  ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego przeznaczonej do zbycia , położonej w Kaletach przy ul. Ofiar Katynia
2019-05-29 10:19:42
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego przeznaczonej do zbycia , położo  ...więcej

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego 43
2019-05-21 09:06:29
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. k  ...więcej

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia prawa użytkowania wieczystego, położonej w Kaletach przy ul. Powstańców Ślaskich
2019-05-21 09:05:17
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz przeznaczonego do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2019
2019-05-13 16:30:25
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
2019-04-29 09:04:41
  ...więcej

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
2019-04-25 15:31:09
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia Organizacja wyjazdów profilaktyczno - zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2019 roku
2019-04-19 09:12:20
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego
2019-04-08 15:29:16
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
2019-03-28 21:50:50
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miasta Kalety, ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej w Kaletach przy ul. Powstańców Śląskich i ul. Brzechwy na działce nr 131/22.
2019-03-28 14:06:13
  ...więcej

Informacja o wykazie nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Ofiar Katynia
2019-03-19 09:52:12
                                            ...więcej

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Fabrycznej, stanowiącej własność Gminy Kalety (część działki nr 91/17 ha)
2019-03-05 12:27:30
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Kaletach przy ul. Fabryczne  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2019-03-05 09:10:38
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący lokal użytkowy nr 2, o powierzchni użytkowej 18,80 m2,  p  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Kalety w 2019 roku
2019-02-25 12:19:13
  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2019-02-22 13:37:07
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 331
następne