Konsultacje w sprawie projektu programu
współpracy Miasta Kalety z organizacjami
pozarządowymi na 2011 rok
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2011

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2011 r.
Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2011 r.
Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 10 grudnia br., można je składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety (II piętro pok. 22) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: bip@kalety.pl
Projekt_Programu_wspolpracy_Miasta_Kalety_z_org.pdf

 FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII.doc

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-03 10:22:02 | Data modyfikacji: 2010-12-28 10:07:05.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2010-12-03 10:22:02
Data modyfikacji: 2010-12-28 10:07:05
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót