Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży na terenie Miasta Kalety w
2017 roku


Burmistrz Miasta Kalety ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2017 roku. Na realizację zadania przeznaczono w tym roku 135.000 zł. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach w terminie do 23 stycznia 2017 r.

Zarzadzenie 0050 15 2017.pdf

 Ogloszenie sport 2017 [otwarty konkurs ofert].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:22:06.

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:22:06
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót