Prowadzone rejestry, archiwa, ewidencje:

 

1.      Rejestr uchwał Rady Miejskiej.

2.      Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej.

3.      Ewidencja Radnych Rady Miejskiej.

4.      Rejestr umów komunalnych lokali mieszkalnych,

5.      Rejestr umów komunalnych lokali użytkowych,

6.       Rejestr budynków stanowiących wspólnoty mieszkaniowe,

7.      Rejestr wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o najem lokali komunalnych

8.      Archiwum Urzędu Miejskiego.

9.      Rejestr skarg i wniosków.

10.    Rejestr interwencji.

11.    Rejestr upoważnień pracowników Urzędu.

12.    Rejestr zarządzeń Burmistrza.

13.   Rejestr pieczęci urzędowych.

14.   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznych.

Sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Rejestry udostępnianie są w Wydziale ds. Organizacji  i Logistyki oraz Gospodarki Lokalowej przy
ul. Żwirki i Wigury 2, I piętro pok. 12 oraz II piętro pok. 22, tel. 34 352 76 30.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-13 14:34:24.
Data wprowadzenia: 2012-11-13 14:34:24
Opublikowane przez: Marek Parys