Uchwała nr 320/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31.08.2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości


Uchwała nr 319/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31.08.2010 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok


Uchwała nr 318/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.07.2010 zmieniająca uchwałę Nr 186/XXXII/2005 R M w K w sprawie zasad wynajmu miejskich lokali użytkowych na terenie miasta Kalety


Uchwała nr 317/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok


Uchwała nr 316/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości


Uchwała nr 315/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr 42/VII/2003 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2003 r.


Uchwała nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu


Uchwała nr 313/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie założenia Technikum w Kaletach oraz nadania mu pierwszego statutu


Uchwała nr 312/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcacego w Kaletach oraz nadania mu pierwszego statutu


Uchwała nr 311/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia woli bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości


Uchwała nr 310/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego”


Uchwała nr 309/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.07.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 302/XLI/2010 R M w K z 9.06.2010 r. w sprawie okreslenia trybu prac nad projektem uchwały budzetowej


Uchwała nr 308/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie dostosowania opisu granic okregów wyborczych w miescie Kalety do stanu faktycznego.


Uchwała nr 307/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnosc Burmistrza Miasta


Uchwała nr 306/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2010 rok


Uchwała nr 305/XLI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MBP w Kaletach za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r.


Uchwała nr 304/XLI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MDK w Kaletach za okres od 1.01.2009 - 31.12.2009 r.


Uchwała nr 303/XLI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny


Uchwała nr 302/XLI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


Uchwała nr 301/XLI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kalety za I półrocze


Uchwała nr 300/XLI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok


Uchwała nr 299/XLI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety


Uchwała nr 298/XLI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej Miasta Kalety


Uchwała nr 297/XLI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Miasta Kalety


Uchwała nr 296/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietania 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na naruszenie praworządności przez Burmistrza Miasta


Uchwała nr 295/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietania 2010 r. w sprawie przyjecia od Powiatu Tarnogórskiego zadania w zakresie utworzenia i prowadzenia szkoły policealnej


Uchwała nr 294/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietania 2010 r. w sprawie przyjecia od Powiatu Tarnogórskiego zadania w zakresie utworzenia i prowadzenia zasadniczej szkoły zawodowej


Uchwała nr 293/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietania 2010 roku w sprawie przyjecia od Powiatu Tarnogórskiego zadania w zakresie utworzenia i prowadzenia uzupełaniającego LO


Uchwała nr 292/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietania 2010 roku w sprawie przyjecia od Powiatu Tarnogórskiego zadania w zakresie utworzenia i prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego


Uchwała nr 291/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietania 2010 roku w sprawie przyjecia od Powiatu Tarnogórskiego zadania w zakresie utworzenia i prowadzenia technikum w Kaletach


Uchwała nr 290/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietania 2010 roku w sprawie przyjecia od Powiatu Tarnogórskiego zadania w zakresie utworzenia i prowadzenia technikum uzupełniajacego


Uchwała nr 289/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietania 2010 roku w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok


Uchwała nr 288/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietania 2010 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2009 rok


Uchwała nr 287/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalety na 2010 rok”


Uchwała nr 286/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków


Uchwała nr 285/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie


Uchwała nr 284/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok


Uchwała nr 283/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na naruszenie praworządności przez Burmistrza Miasta


Uchwała nr 282/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta.


Uchwała nr 281/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta.


Uchwała nr 280/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010 roku zmieniająca uchwałę nr 187/XXXIII/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie MPZP Miasta Kalety - cz. zachodnia


Uchwała Nr 279/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z 23 lutego 2010 zmieniająca uchwałę Nr 227/XL/2005 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie miejscowego MPZP miasta Kalety cz. wschodnia


Uchwała Nr 278/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z 23 lutego 2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr 248/XXXIII/2009 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie miejscowego planu MPZP miasta Kalety


Uchwała Nr 277/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z 23 lutego 2010 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok


Uchwała Nr 276/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 stycznia 2010 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta Kalety


Uchwała Nr 275/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 stycznia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr 274/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 stycznia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości


Uchwała Nr 273/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 stycznia 2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowania zadani inwestycyjnego rozbudowa MOŚ w Kaletach


Uchwała Nr 272/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 stycznia 2010 w sprawie budżetu miasta Kalety na 2010 rok


Uchwała Nr 271/XXXVII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 stycznia 2010 w sprawie opinni w przedmiocie likwidacji szpitala powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach


 

Uchwały 2010 rok [Nr 271 - 295]

Uchwały 2010 rok [Nr 296 - 320]

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:04:36.

Zobacz:
 2006 rok .  2007 rok .  2008 rok .  2009 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:04:36
Opublikowane przez: Marek Parys