Miesięczne sprawozdanie z wykonanie planu
dochodów budżetowych JST RB - 27S
 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-25 08:28:16.
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budżetowych JST RB - 28S
 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-25 08:29:59.
Kwartalne sprwozdanie o stanie należności oraz
wybranych aktów finansowych RB-N
 Rb-N [III kw 2012].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-25 08:32:10.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie
Rb-NDS
 Rb-NDS [III kw 2012].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-25 08:35:59.
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
Rb-Z
 Rb-Z [III kw 2012].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-25 08:37:18.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2012-10-25 08:37:18
Opublikowane przez: Marek Parys