Bilans z wykonania budżetu państwa jednostki
samorządu terytorialnego sporządzony na dzień
31.12.2019

Bilans budżetu 2019.pdf

Bilans jednostki 2019.pdf

Rachunek zysku i strat 2019.pdf

Zestawienie zmian 2019.pdf

Informacja dodatkowa 2019.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa2019.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:38:33 | Data modyfikacji: 2020-06-23 14:56:14.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzone na dzień
31.12.2011
 Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-18 11:39:37.
Bilans z wykonania budżetu za 2019
 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:58:55.
Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:58:55
Opublikowane przez: Marek Parys