Sprawozdanie RB 27 do dnia 30.06.2014
 Rb - 27 s do 30 06 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-11-10 13:02:43 | Data modyfikacji: 2014-11-10 13:07:58.
Sprawozdanie RB 28 s do dnia 30.06.2014
 Rb-28 s do 30 06 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-11-10 13:03:16 | Data modyfikacji: 2014-11-10 13:09:08.
Sprawozdanie RN wg stanu na koniec II kwartału
2014
 Rb-N do 30 06 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-11-10 13:03:48.
Sprawozdanie RB NDS do dnia 30.06.2014
 Rb-NDS do 30 06 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-11-10 13:04:50.
Sprawozdanie RB Z wg stanu na koniec II kwartału
2014
 Rb-Z do 30 06 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-11-10 13:06:00.
Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.
Okres sprawozdawczy od początku roku do dnia
30.06.2014 r.
 Rb-28 s.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-06 10:33:46 | Data modyfikacji: 2015-05-05 14:13:48.
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności
oraz wybranych aktywów finansowych jednostki
samorządu terytorialnego według stanu na koniec
II kwartału 2014 r.
 Rb-N .pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-06 10:34:12 | Data modyfikacji: 2015-05-05 14:12:54.
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o
nadwyżce/deficycie. Okres sprawozdawczy od
początku roku do dnia 30.06.2014 r.
 Rb-NDS .pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-06 10:34:53 | Data modyfikacji: 2015-05-05 14:09:26.
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i
gwarancji jednostki samorządu terytorialnego
według stanu na koniec II kwartału 2014 r.
 Rb-Z .pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-06 10:35:37 | Data modyfikacji: 2015-05-05 14:08:22.

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
Data wprowadzenia: 2014-08-06 10:35:37
Data modyfikacji: 2015-05-05 14:08:22
Opublikowane przez: Marek Parys