Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 155 2018 do 0050 183 2018
2019-01-17 10:46:39
POBIERZ >> Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 155 2018 do 0050 183 2018.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2018 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta K  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 121 2018 do 0050 154 2018
2018-12-07 13:58:37
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 121 2018 do 0050 154 2018.zip ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2018 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego przyznanie pożyczki na: „Zw  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 90 2018 do 0050 120 2018
2018-09-04 13:51:07
Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 90 2018 do 0050 120 2018 - pobierz   ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2018 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2018 rok ZARZĄDZENIE  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 59 2018 do 0050 89 2018
2018-06-19 11:55:12
POBIERZ >> Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 59 2018 do 0050 89 2018.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2018 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kal  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 41 2018 do 0050 58 2018
2018-04-25 14:26:06
POBIERZ >> Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 41 2018 do 0050 58 2018.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2018 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR 00  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 2 2018 do 0050 40 2018
2018-04-20 13:40:13
POBIERZ >> Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 2 2018 do 0050 40 2018.zip Zarządzenie Nr 0050.02.2018 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomościZARZĄDZENIE NR  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 120 2017 do 0050 161 2017
2018-02-05 14:41:26
POBIERZ >> Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 120 2017 do 0050 161 2017   Zarządzenie Nr 0080.120.2017 Burmistrza Miasta w Kaletach z dnia 12 października 2017 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych i   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 92 2017 do 0050 119 2017
2017-12-01 13:48:28
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 92 2017 do 0050 119 2017.zip   Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaletac  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 80 2017 do 0050 91 2017
2017-08-21 14:02:57
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 80 2017 do 0050 91 2017.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2017 z dnia 20 lipca 2017 roku BURMISTRZA MIASTA KALETY w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 58 2017 do 0050 79 2017
2017-07-17 16:00:00
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 58 2017 do 0050 79 2017.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2017 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian planu wydatków Miasta Kalety na 2017 rok. ZARZĄDZENIE   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 46 2017 do 0050 56 2017
2017-05-26 13:05:20
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 46 2017 do 0050 56 2017   ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku BURMISTRZA MIASTA KALETY w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 22 2017 do 0050 45 2017
2017-04-18 13:45:11
POBIERZ  Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 22 2017 do 0050 45 2017.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2017 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety n  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 10 2017 do 0050 21 2017
2017-03-02 14:12:55
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 10 2017 do 0050 21 2017.zip   Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 12.01.2017 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu opieki nad zwierzętami be  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 1 2017 do 0050 9 2017
2017-02-03 13:16:22
POBIERZ Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 1 2017 do 0050 9 2017.zip Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Burmistrza Miasta w Kaletach z dnia 02.01.2017 r. w sprawie: wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach do wykonywania   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 162 2016 do 0050 174 2016
2017-01-11 11:18:21
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 162 2016 do 0050 174 2016.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 2  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 151 2016 do 0050 161 2016
2016-12-09 13:23:47
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 151 2016 do 0050 161 2016.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.151.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 138 2016 do 0050 150 2016
2016-11-25 13:12:14
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 138 2016 do 0050 150 2016.zip   Zarządzenie Nr 0050.138.2016 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 26 października 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości   ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 122 2016 do 0050 137 2016
2016-11-04 13:23:59
POBIERZ Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 122 2016 do 0050 135 2016.zip Zarządzenie Nr 0050.122.2016 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kale  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 114 2016 do 0050 121 2016
2016-10-17 15:26:09
 Pobierz Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 114 2016 do 0050 121 2016   ZARZĄDZENIE Nr 0050.114.2016 Burmistrza Miasta Kalety - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia przeglądu  ...więcej

Zarządzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 94 2016 do 0050 113 2016
2016-09-16 12:20:33
POBIERZ - Zarzadzenia Burmistrza Miasta Kalety od Nr 0050 94 2016 do 0050 113 2016.zip   ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2016 BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków Miasta Kalety na 201  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 37
następne